مواد تشکیل دهنده روغن صنعتی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

مواد تشکیل دهنده روغن صنعتی

به طور کلی ساختار روغن صنتعتی از 2 بخش اصلی تشکیل شده است:

روغن پایه

نوعی ماده نفتی است که از برش نفتی تهیه میشود.

مواد افزودنی

این مواد به روغن پایه پایه اضافه میشوند تا در روغن صنعتی، از نظر شیمایی و فیزیکی تفاوت ایجاد کنند.

 

مواد تشکیل دهنده روغن صنعتی

مراحل تهیه روغن صنعتی

برای تهیه روغن از مواد تشکیل دهنده روغن صنعتی باید مراحلی را انجام داد که این مراحل به شرح زیر میباشد.

گام اول: تقطیر

در نخستین مرحله باید نفت خام با یکی از روش های موجود (تقطیر در جو یا در خلاء) تقطیر شود تا ماده با گرانروی مناسب تهیه شود

گام دوم :تزریق حلال

در این مرحله حلال پروپان به مواد تقطیر شده تزریق میگردد تا مواد باقی مانده در برج تقطیر خارج شود.

گام سوم: موم گیری

در این مرخله مواد نامرغوب را از روغن صنعتی جدا میکنند.

گام چهارم: پارافین گیری

با روش های مختلف فیلتر و انحلال مواد پارافینی سنگین موجود در روغن صنتعتی جدا میشود.

گام پنجم: اضافه کردن مواد افزودنی

در این مرحله مواد افزودنی به روغن پایه بدست آمده اضافه میگردد تا به خواص مورد نیاز برای مشتری دست یافته شود.

روغن صنعتی چه کاربردهایی دارد؟

حال که با مواد تشکیل دهنده روغن صنعتی آشنا شدیم بهتر است ببینیم روغن صنعتی چه کاربردی دارد؟

روغن صنعتی نوعی روانکار است که در ماشین آلات صنعتی یا تراشکاری ها و … برای کاهش داد اصطکاک بین قطعات استفاده میشود.

از دیگر کاربرد های روغن صنعتی خنک کردن قطعات است.

روغن صنعتی در انتقال دادن نیرو و خارج کردن ذرات خارجی نفوذ کرده به سیستم نیز کارایی دارد.

نکات تهیه روغن صنعتی کدام است؟

در تهیه روغن صنعتی باید دقت لازم را داشته باشید تا روغنی که تهیه میکنید از مرغوبیت و کیفیت مناسب برخوردار باشد.

عدم کیفیت لازم در روغن های صنعتی مورد استفاده میتواند به سیستم آسیب وارد کند