همه آنچه باید درباره روغن کمپرسور سردخانه ای بدانید.

هنگامیکه صحبت از سرد کردن و مشخصات اساسی سیستم خنک کنندگی میشود روغن کمپرسور سردخانه ای یا روغن خنک کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار میگردد.

روانکاری و روغن کاری کمپرسورهای سردخانه ای باعث کاهش اصطکاک , جلوگیری از فرسودگی میگردند و مابین قسمت های فشار پایین و فشار بالا عایق میشوند .

اما از چه طریقی بهترین روغن کمپرسور یخچالی یا روغن کمپرسور سردخانه را انتخاب میکنید ؟

اگرچه قسمت اصلی روغن سردخانه ای همان روانکاری میباشد اما باید قادر باشد در مقابل اختلاف دمایی بالای سردکن تاب بیاورد .

سیستم سردکنندگی چگونه کار میکند ؟

اغلب دوره سردکنندگی با گردش , تبخیر و تغلیظ سردکن در یک سیستم بسته است . تبخیر در دمای پایین و فشار پایین اتفاق می افتد. در صورتیکه تغلیظ در دمای بالا و فشار بالا اتفاق می افتد . این باعث میشود که حرارت از یک منطقه با دمای پایین به منطقه دیگر با دمای بالا منتقل شود .

این چرخه سرد شدن در شکل پایین قابل مشاهده است  :

 

الزامات روغن های سردخانه ای یا روغن کمپرسور یخچالی :

1- استحکام و پایداری در مقابل حرارت :

روغن کمپرسور سردخانه باید عملکرد مناسبی در قبال گستردگی حرارت داشته باشد . انتهای دمای متراکم سازی در کمپرسورهای سردخانه ای میتواند تا 180 درجه سلسیوس برسد بنابراین روغن سردخانه ای باید استقامت حرارتی داشته باشد.

2- استحکام در مقابل مواد شیمیایی :

روغن صنعتی سردخانه باید در مقابل مواد شیمیایی مقاوم باشد تا از عکس العمل مواد در مقابل سیستم جلوگیری نماید .

3- قابلیت حل شدن روغن سرد خانه :

روغن سردخانه میتواند قابل حل شدن  و یا نشدن باشد.  قابلیت حل شوندگی روغن صنعتی و روغن کمپرسور باعث افتادن ویسکوزیته مشخص در کمپرسورهایی که موجب افزایش اصطکاک و فرسودگی میشوند .

4- فشار تبخیر

جهت خرید انواع روغن کمپرسر , روغن صنعتی , گریس و سایر محصولات با شماره های تماس موجود در وب سایت با ما در ارتباط باشید . بهترین کیفیت و بهترین برند محصولات را برای شما تامین خواهیم کرد .